Kontakt

WYTWÓRNIA   SPRZĘTU   KOMUNIKACYJNEGO „PZL – KROSNO" S.A.

38-400   Krosno       
ul. Żwirki i Wigury 6

e-mail: wsk@wsk-krosno.pl

Sekretariat:

tel. +48 13 43 74 300 lub 301
fax. +48 13 43 68 861

Sprzedaż kraj:

tel. +48 13 43 74 431

kom. 603 934 327
kom. 607 645 552

e-mail: mnowak@wsk-krosno.pl

e-mail: marketing@wsk-krosno.pl

Sprzedaż export:

tel. +48 13 43 74 426

tel. +48 693 904 778

e-mail: gpudlo@wsk-krosno.pl

Serwis cystern:

tel. +48 13 43 74 377,
kom. 607 592 220, 607 592 255

e-mail: serwis@wsk-krosno.pl

Serwis schładzalników:

tel. +48 13 43 74 376
kom. 605 896 249

Księgowość:

tel. +48 13 43 74 455

Kadry:

tel. +48 13 43 74 462

 

NIP:  684-000-08-44 
REGON:  370334071
Kapitał akcyjny Spółki: 5 500 000 PLN
wpisana do KRS - Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000104893
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gosp. KRS