Schładzalniki mleka zostały zaprojektowane i wykonane w WSK „PZL-Krosno” S.A. Posiadają wysokie walory funkcjonalne i estetyczne oraz bardzo dobrą charakterystykę techniczno - eksploatacyjną. Wszystko to zostało osiągnięte dzięki właściwemu zaprojektowaniu schładzalników i precyzyjnemu wykonaniu wszystkich elementów.

 

Schładzalniki mleka przeznaczone są do schładzania i przechowywania w temperaturze

4 – 5°C mleka i innych ciekłych produktów spożywczych o gęstości nie przekraczającej 1 100 kg/m3. Maksymalny czas schładzania jednego udoju z temperatury 35°C do temperatury 4°C przy temperaturze otoczenia 29°C wynosi 2,5 godziny. Schładzalniki pracują w bezpośrednim systemie schładzania tzn. mleko schładzane jest bezpośrednio przez parowacz znajdujący się w dnie zbiornika. Wszystkie elementy schładzalników, które posiadają bezpośredni kontakt ze schładzanym produktem, są wykonane ze stali kwasoodpornej. Zbiornik posiada izolację wykonaną metodą spieniania bezpośredniego pianki poliuretanowej. Schładzalniki wyposażone są w agregaty chłodnicze pracujące na ekologiczny czynnik.