Produkowane w WSK „PZL-KROSNO” S.A  systemy odbioru mleka instalowane są na cysternach, które pozwalają na szybki i sterylny pobór mleka ze schładzlników do autocystern.

Charakterystyka Systemu odbioru mleka

W każdej autocysternie do transportu i odbioru mleka zamontowany jest systemem kontrolno pomiarowy, który składa się z następujących elementów:

 • pompy wirnikowej z napędem hydraulicznym  o wydajności do 30 000 l/h. Istnieje także możliwość montażu podciśnieniowo-pompowego układu PROVAC o wysokiej wydajności do 60 000l/h
 • separatora powietrza (nowoczesny separator o poj. 70 litrów, Nr 1 w Europie, zapewniający dokładny pomiar, wyposażony jest w zawór mycia, zawór odpowietrzania i przewód odpowietrzający, który dzięki swojej konstrukcji gwarantuje niezawodność w każdych warunkach pracy jak i łatwość mycia poszczególnych jego elementów i utrzymania wysokiej higieny separatora
 • przepływomierza magnetyczno - indukcyjny PD340 C51
 • filtr mechaniczny
 • zawór zwrotny
 • układ zaworów – centralny kolektor spustowy
 • pulpit - skrzynka sterownicza
 • komputer - jednostka sterująca KRO 5 produkcji WSK KROSNO, PD 4000, PD 210, ACRAM AMU
 • czujnik pomiaru temperatury
 • czujnik obecności cieczy
 • drukarka termiczna
 • pobieracz próbek (w ofercie posiadamy ręczny mechanizm podstawiania butelki, automatyczny mechaniz podstawiania butelki w układzie karuzelowym)

Funkcje

Funkcje jakie może spełniać system odbioru mleka:

 • pobór mleka
 • pomiar ilości
 • wyświetlanie danych
 • pomiar temperatury
 • automatyczna blokada pompy w przypadku przekroczenia zadanych parametrów mleka
 • włączanie i wyłączanie pompy mleka za pomocą pilota
 • rejestrowanie danych w pamięci jednostki sterującej
 • programowanie tras odbioru mleka
 • drukowanie paragonów i zestawień
 • automatyczne pobieranie reprezentatywnych próbek dostawców z automatyczna wymianą butelek
 • przechowywanie próbek w magazynie z aktywnym układem chłodzenia
 • automatyczny pobór reprezentatywnej próby cysterny
 • transmisja danych z autocysterny do komputera mleczarni za pomocą modułu pamięci podręcznej (pendrive USB, karta pamięci), WIFI, kablowo
 • automatyczna identyfikacja butelek czytnikiem kodu paskowego
 • identyfikacjia dostawców za pomocą systemu GPS

Opis

Systemy wyposażone są w aparaturę kontrolno – pomiarową, która umożliwia pomiar ilości i temperatury odbieranego mleka. System może być rozbudowany o układ poboru próbek,  wydruk zgromadzonych danych w jednostce sterującej, transmisje danych do komputera centralnego mleczarni przez GSM lub drogą kablową. W zależności od potrzeb WSK oferuje klientom systemy stacjonarne o wydajności od 12 000 – 75 000 litrów/h. Systemy o dużych wydajnościach tzw. PROVAC zasysają mleko do separatora powietrza przez próżnię wytworzoną przez specjalne ejektory lub pompę próżniową. Systemy te dedykowane są dla instalacji wymagających wysokiej wydajności podczas odbioru lub rozładunku mleka. Produkowane w WSK „PZL-KROSNO” S.A. stacjonarne systemy odbioru mleka spełniają międzynarodowe normy i posiadają dopuszczenie Głównego Urzędu Miar.