Kontakt

WYTWÓRNIA   SPRZĘTU   KOMUNIKACYJNEGO „PZL – KROSNO" S.A.

38-400 Krosno
ul. Żwirki i Wigury 6

e-mail: wsk@wsk-krosno.pl

Sekretariat:

tel. +48 13 43 74 301 
fax. +48 13 43 68 861

Sprzedaż kraj:

tel. +48 13 43 74 431

kom. 603 934 327
kom. 607 645 552

e-mail: mnowak@wsk-krosno.pl

e-mail: marketing@wsk-krosno.pl

Sprzedaż export:

tel. +48 13 43 74 426
tel. +48 693 904 778

e-mail: gpudlo@wsk-krosno.pl

Serwis cystern:

kom. 607 592 220, 607 592 255
e-mail: serwis@wsk-krosno.pl

Serwis schładzalników:

kom. 605 896 249

Księgowość:

tel. +48 13 43 74 458

Kadry:

tel. +48 13 43 74 301

NIP:  684-000-08-44
REGON:  370334071
Kapitał akcyjny Spółki: 5 500 000 PLN
wpisana do KRS - Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000104893
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gosp. KRS