Na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 05 2018  poniżej przekazujemy informacje OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdu jako Producent w małych seriach do 250 jednostek (drobny producent )

 

1. Autocysterna na podwoziu SCANIA 

Skompletowany pojazd produkcji WSK "PZL-KROSNO" SA: typ N333/CSCE16

nr homologaci skompletowanego pojazdu e32*2018/858*00155*00 wydanej dnia 14.03.2023 producent WSK "PZL-KROSNO" SA

Pojazd bazowy SCANIA typ N333 nr homologacji e4*2018/858*00100

Kody silników producenta: 

Producent Scania CV AB, SE-15187 Södertälje, Sweden

https://www.scania.com

dane do instrukcji dotyczące podwozia bazowego SCANIA:

https://www.scania.com/group/en/home/products-and-services/services/rmi.html

Instukcje dotyczące zabudowy (cysterny) do pobrania ze strony: